Algemene Voorwaarden

ProductBakery hanteert de de Algemene Voorwaarden van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers – februari 2013.1

Deze voorwaarden zijn Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 40539096.

U kunt de voorwaarden  hier downloaden.